zaterdag 15 februari 2014 /

Boek & presentatie

Ministerraad op vrijdag - persoonlijke herinneringen aan het kabinet-Den Uyl

‘Telkens wanneer een oud-minister een boekje opendoet over wat er in haar of zijn kabinetsperiode gebeurde kan men de verzuchting horen dat het jammer is dat in Nederland zo weinig wordt geschreven over de petit histoire van de ministerraad.’ Zo begint Boy Trip het dagboek dat hij bijhield als minister van wetenschapsbeleid in het Kabinet-Den Uyl (1973-1977). Tijdens de beruchte vergaderingen die vaak tot in de vroege ochtend duurden, maakte hij notities over de sfeer, de humor en de tragiek van één vrouw en vijftien mannen die elkaar meer dan tweehonderd keer op vrijdag ontmoetten. Zo beschrijft hij de briefjes die ze aan paperclips over tafel lanceerden, de grappen, de potjes voetbal in de tuin van het Catshuis en zijn verwondering over het politieke bedrijf waar hij plots in terechtkwam.

 

Veertig jaar na de formatie van het kabinet Den Uyl worden de notities van Boy Trip nu voor het eerst integraal openbaar gemaakt, aangevuld met openhartige herinneringen van andere oud-bewindslieden over hún belevenissen tijdens dit bijzondere kabinet. Trip's kleindochter en journalist Adinda Akkermans interviewde hiervoor alle nog levende oud-ministers: Dries van Agt, Jos van Kemenade, Ruud Lubbers, Jan Pronk, Bram Stemerdink en Tjerk Westerterp en twee prominente staatssecretarissen Marcel van Dam en Laurens Jan Brinkhorst.

 

In het boek staan luchtige en vermakelijke anekdotes. Zo vertelt Tjerk Westerterp hoe hij zich tijdens de ministerraad stiekem naar zijn Bredase stamkroeg liet rijden om zijn nieuwe vriendin te ontmoeten en geeft Van Agt toe dat hij soms expres te laat kwam om de bloedserieuze Den Uyl wat te treiteren. Tegelijkertijd laat Ministerraad op Vrijdag zien hoe belangrijk zulke informele gebeurtenissen en de verschillende karakters zijn voor de politieke besluitvorming binnen een kabinet.

 

Presentatie in de Kleine Komedie

Zaterdag 15 februari is het boek feestelijk gepresenteerd in de Kleine Komedie in Amsterdam. Dries van Agt, Jan Pronk, Marcel van Dam, Laurens Jan Brinkhorst, Bram Stemerdink en Jos van Kemenade haalden onder leiding van Rob Trip en co-auteur Adinda Akkermans herinneringen op aan het kabinet Den Uyl. Ze waren minister of staatssecretaris in dit bijzondere kabinet. Tussen de gesprekken door trad Johan Fretz op, de theatermaker die zich kandidaat stelt voor het premierschap van 2025. En er was muziektheater van Patrick Neumann, die speciaal voor deze gelegenheid een lied schreef.

 

Bestel het boek op www.ministerraadopvrijdag.nl