zaterdag 15 februari 2014 /

Publicatie

Ministerraad op vrijdag - persoonlijke herinneringen aan het kabinet-Den Uyl

Veertig jaar na de formatie van het kabinet Den Uyl worden de notities van Boy Trip nu voor het eerst integraal openbaar gemaakt, aangevuld met openhartige herinneringen van andere oud-bewindslieden over hún belevenissen tijdens dit bijzondere kabinet. Trip's kleindochter en journalist Adinda Akkermans interviewde hiervoor alle nog levende oud-ministers: Dries van Agt, Jos van Kemenade, Ruud Lubbers, Jan Pronk, Bram Stemerdink en Tjerk Westerterp en twee prominente staatssecretarissen Marcel van Dam en Laurens Jan Brinkhorst.

 

Prijs € 19,50
160 blz. : 1000 ex (waarvan 75 genummerd) : 22,5 x 17 cm
ISBN 978-90-821384-0-5

 

Bestel het boek op ministerraadopvrijdag.nl, in uw boekhandel, via www.libris.nl of www.bol.com

 

Meer over dit project