Over Autres Directions

Al bijna 20 jaar brengt stichting Autres Directions maatschappelijk relevante verhalen in een bijzondere vorm naar het publiek. Het zijn verhalen die niet onverteld mogen blijven.

 

Verhalen die niet onverteld mogen blijven

Want verhalen geven grote maatschappelijke problemen en uitdagingen een gezicht, ze slepen ons mee, laten ons nadenken over oplossingen. Als een probleem eenmaal een gezicht heeft, is het moeilijker te negeren. Verhalen hebben de kracht om in tijden waarin feit en fictie een onontwarbare kluwen dreigen te worden, juist een diepere waarheid bloot te leggen. En verhalen kunnen ons afleiden, ontroeren en verbinden.

 

Ook de vorm waarin we de verhalen presenteren draagt bij aan de manier waarop de kijker, luisteraar of bezoeker het verhaal tot zich neemt. Verbeelding of visualisatie helpt je om het beter te begrijpen of zelfs te voelen waar het om gaat.

 

Het streven is om met de verhalen impact te maken en een blijvende indruk achter te laten en daarbij het denken en handelen van mensen positief te beïnvloeden.

 

 

Initiëren en bevorderen

Stichting Autres Directions zet zich in om deze belangrijke verhalen van goede makers te initiëren en bevorderen en aan het publiek te presenteren. We richten ons hierbij vooral op de verhalen die zich richten op maatschappelijke actuele thema's en trachten deze op een innovatieve manier vorm te geven waarbij we kruisbestuivingen tussen disciplines, mediavormen en technieken niet schuwen maar juist omarmen.

 

Autres Directions, de naam zegt het al, verkent graag nieuwe wegen. We brengen makers van verschillende disciplines samen, geven jonge makers een kans en maken ruimte voor experiment. We zoeken daarbij altijd naar interessante en vernieuwende vormen om het verhaal naar het publiek te brengen en hen te beroeren: een pop-up museum over het IJzeren Gordijn, een game voor jongeren over democratie, een debat met de minister bij een podcast over de gevangenis.

 

Niet alleen de samenwerking met goede makers vinden we belangrijk. We werken ook graag en actief samen met partners organisaties die voor ons onmisbaar zijn om de verhalen bij het publiek te brengen. Zo reizen onze pop-up musea en installaties heel Europa rond langs festivals en andere publieke locaties. Vinden presentaties van boeken en podcasts plaatst in een museum, debatcentrum of theater.

 

De meeste projecten worden gefinancierd door fondsen en partners. Daarnaast is ons streven om de projecten langere tijd onder de aandacht te houden door de producten te exploiteren en zo het bereik van de verhalen te vergroten en inkomsten te genereren om weer nieuwe verhalen te initieren.

 

De organisatie

Stichting Autres Directions is in 2004 opgericht door Bram Nijssen en Tijl Akkermans als platform om publicaties van jonge toegepaste kunstenaars te realiseren. De stichting wordt bestuurd door voorzitter Noor Hulskamp (bestuurskundige), vice-voorzitter Adinda Akkermans (journalist), penningmeester Ruben Zijlmans (jurist) en secretaris Mirjam Prenger (lecturer in Journalism, Media and Innovation). De dagelijkse, artisitieke en zakelijke leiding is in handen van Emmie Kollau en Tijl Akkermans vanuit Aldus' producties. Naast het bestuur en de directie wordt er per project steeds een projectteam gevormd van experts die samenwerken aan de verwezenlijking van het project. Het bestuur krijgt geen salaris of vaste onkostenvergoeding. De directie ontvangt een vergoeding voor haar taken.

 

Stichting Autres Directions is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekend dat giften aan onze projecten aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Uitleg over de voordelen staan op www.anbi.nl.

 

 

Child Procetion Policy (beleid bescherming kinderen)

In de projecten werken we ook samen met kinderen en jongemensen. We vinden het van groot belang dat zij zich veilig voelen en veilig zijn tijdens activiteiten die wij organiseren. Daarom hanteren wij een het volgende beleid dat je hier kunt downloaden

Als je een melding wilt doen kan dat via: childprotection@autresdirections.nl

 

Voor het project Changing Democracires hebben wij ons ook gecommiteerd aan het Kinderen en Jongeren beschermingsbeleid van het consortium. Deze kun je hier downloaden. Voor kinderen en jongeren is er een begrijpelijke en nederlandse samenvatting.